Liên hệ

- Cung cấp thiết bị tự động hóa
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì PLC, HMI, v.v
- Tư vấn thiết kế hệ thống tự động
- Cung cấp dịch vụ Backup, Restore, Remove Password các loại PLC và HMI
- Tổ chức các khóa đào tạo về hệ thống tự động hóa theo yêu cầu

 

 

Cơ sở 1:  Hoàng Sa Tân Định Q1 HCM

Email: autechvn.techsp@gmail.com hoặc info@autechvn.com

Di động: +8484.666.88

 

Facebook chat